Depremi hissettiniz mi?


Bu anket şeklindeki sorular meydana gelen depremi hissedenlerden hissettikleri deprem şiddeti ve konum bilgilerini kullanarak eş şiddet haritaları oluşturmak için kullanılmaktadır. Anketin 3. sorusuna vereceğiz cevap ile depremi kaç şiddetinde hissettiğinizi öğrenebilirsiniz. Aynı şiddet değerlerine sahip noktaları birbirleriyle birleştirilerek elde edilen eğrilere Eş şiddet (İzoseist) eğrileri denir. İzoseistlerin şiddet değerleri, episantrdan başlayarak azalan bir durum ortaya koymaktadırlar. Bu izoseistleri kapsayan haritaya depremin Eş şiddet (İzoseist) Haritası denir. Eş şiddet haritası oluşturabilmek için bir depreme ait çok sayıda kişinin şiddet bildirimi yapması gerekmektedir.

2. Adım - Harita üzerinde konumunuzu belirtiniz.

Depremi nasıl değerlendirirsiniz?

Son olarak iletmek istedikleriniz